Pembiayaan Modal Kerja Bersandarkan Simpanan Akaun Deposit Koperasi (ADK)

Pembiayaan ini bagi membiayai modal kerja dan kos operasi.

 
 

 

Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Sehingga

RM40 JUTA

 


Sehingga 5 Tahun
 

 

Daftar Minat

Ciri-ciri Pembiayaan

Pembiayaan-i Kontrak
Konsep Syariah Tawarruq
Jumlah Had Pembiayaan RM 40,000,000.00
Tempoh Pembiayaan Sehingga 5 tahun
Syarat & Kelayakan
  • Beroperasi sekurang-kurangnya selama 3 tahun
  • Prestasi dan kedudukan kewangan yang kukuh
Cagaran Surat Akaun Deposit Koperasi di CBP (1:1)