Takaful & Wasiat

Imej
img
 

Takaful dan Wasiat

Dokumen penyelesaian pusaka berbentuk arahan kepada wasi/ pentadbir untuk menyempurnakan segala hasrat pewasiat dan juga melaksanakan segala perancangan dan pengagihan harta mengikut kehendak pewasiat selepas kematian.

Daftar Minat

img

 

 

 

Co-opbank Pertama menyediakan produk takaful dan perkhidmatan penulisan wasiat khusus untuk anggota-anggota dengan kerjasama Sun Life Malaysia Takaful Berhad dan MyAngkasa Amanah Berhad.

 

Takaful Sinar Hajj

Jumlah Perlindungan Maksimum

RM300 RIBU

 

Perlindungan Semasa Haji/ Umrah

Badal Haji
 

 

Ketahui Lebih lanjut

Wasiat

Kadar Bayaran

RM500

 

Menjamin Pewaris

Efisyen & Sistematik
 

 

 

Ketahui Lebih lanjut

 

* Sebarang perubahan ataupun pindaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat Co-opbank Pertama dari semasa ke semasa.

Perkhidmatan yang ditawarkan ini adalah sebagai satu nilai tambah kepada kemudahan dan perkhidmatan kewangan yang ditawarkan kepada para anggota dan pelanggan