Pembiayaan Peribadi-i Al Yasser

 

Pembiayaan Peribadi-i Al Yasser

Pembiayaan Peribadi-i Al Yasser adalah satu pembiayaan yang berkonsepkan Tawarruq. Ia memberikan had maksimum sebanyak RM200,000.00 dengan tempoh pembiayaan selama 10 tahun dan kadar keuntungan serendah 3.45% setahun.

 

Pembiayaan Peribadi-i Al Yasser

Pembiayaan Sehingga

RM200 RIBU

 


Pengeluaran Segera

Sehingga 10 Tahun
 

 

Daftar Minat

Kadar Keuntungan

Sektor Cara Bayaran Kadar Keuntungan %
Awam & GLC BPA 1 – 3 Tahun : ECoF + 3.60%
4 – 10 Tahun : ECoF + 4.20%
Swasta PGM Pendapatan > RM3,000.00 1 – 3 Tahun : ECoF + 3.60%
Pendapatan > RM3,000.00 4 – 10 Tahun : ECoF + 4.20%
BPA Pendapatan > RM3,000.00 1 – 10 Tahun : ECoF + 4.67%
PDC/SI/Lain-lain Pendapatan RM5,000.00 – RM10,000.00 : ECoF + 5.31%
Pendapatan > RM10,001.00 : ECoF + 4.99%
* PDC – Post Dated Cheque * SI – Standing Instruction * Lain-lain – perbankan dalam talian

* ECoF semasa adalah 2.90%. KKE di atas adalah termasuk Takaful. Bagi pembiayaan tanpa Takaful, tambahan sebanyak 1% ke atas KKE semasa.

Warganegara Malaysia, Umur 18 tahun dan ke atas (kecuali pembiayaan dengan *PGM) atau sehingga umur persaraan (yang mana lebih awal)

Sektor Awam

 • Sektor Kerajaan & Badan Berkanun

Sektor Swasta

 • Sektor Swasta / Syarikat Terpilih 

Pendapatan Minima

 • Kakitangan Kerajaan & GLC– RM2,000.00
 • Kakitangan Swasta & Panel Majikan – RM3,000.00
 • Kakitangan Swasta Bukan Panel Majikan – RM 5,000.00 dan ke atas 

*Umur minima bagi pembiayaan dengan Potongan Gaji Majikan (PGM) adalah 21 tahun

Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun atau sehingga umur persaraan (yang mana lebih awal)

Penjamin / cagaran tidak diperlukan termasuk kakitangan dengan status kontrak bersambung (bagi kakitangan Kemas & Jabatan Perpaduan sahaja)

 • Sektor Awam / GLC / BPA – Tiada
 • Lain-lain –  bersamaan 1 bulan ansuran
  PERMOHONAN BAHARU PERMOHONAN BERTINDIH
DOKUMEN MANDATORI
 1. Salinan K/P disahkan
 2. Salinan penyata gaji 3 bulan terkini yang disahkan
 3. Borang EA / KWSP (GLC / Swasta)
 4. Surat Pengesahan Majikan
 1. Salinan K/P disahkan
 2. Salinan penyata gaji 1 bulan terkini yang disahkan
 3. Penyata Penyelesaian
DOKUMEN SOKONGAN
 1. Bil utiliti
 2. Penyata bank 3 bulan terkini di mana gaji dikreditkan & disahkan
 3. Surat ‘option’ tamat perkhidmatan / umur persaraan

Nota: Dokumen-dokumen sokongan boleh dikemukakan sebelum surat tawaran dan perjanjian pembiayaan ditandatangani. Jika dokumen-dokumen sokongan tersebut tidak dapat dikemukan oleh pemohon, jumlah pembiayaan yang telah diluluskan hendaklah diselaraskan berdasarkan maklumat-maklumat yang telah diterima.