Pelan Takaful Sinar Hajj

 

Pelan Takaful Sinar Hajj

Pelan Takaful Sinar Hajj adalah berkonsepkan Wakalah, dengan kerjasama Sun Life Malaysia Takaful Berhad.Berkonsepkan perkongsian keuntungan yang menyediakan perlindungan takaful bagi kematian dan kehilangan upaya kekal (TPD), kematian & TPD akibat kemalangan, badal haji, manfaat khas dan manfaat tunai pada akhir tempoh kontrak.

 

Takaful Sinar Hajj

Jumlah Perlindungan Maksimum / Umrah

RM300 RIBU

 

Perlindungan Semasa Haji

Badal Haji
 

 

Ketahui Lebih lanjut

PENGENALAN

 
 • Pelan Takaful Sinar Hajj dengan kerjasama Sun Life Malaysia Takaful Berhad
 • Pelan Takaful Sinar Hajj adalah berkonsepkan Wakalah dan Tabarru’.
 • Pelan ini adalah sebagai satu nilai tambah kepada kemudahan dan perkhidmatan kewangan yang ditawarkan kepada para anggota dan pelanggan
 • Pelan takaful ini juga berkonsepkan perkongsian keuntungan yang menyediakan perlindungan takaful bagi kematian dan kehilangan upaya kekal (TPD), kematian & TPD akibat kemalangan, badal haji, manfaat khas dan manfaat tunai pada akhir tempoh kontrak
 
 • 200% Jumlah yang Dilindungi untuk Kematian / Hilang Upaya Kekal (TPD) semasa menunaikan Haji / Umrah.

 • Amaun tambahan sebanyak RM10,000.00 akan dibayar jika kematian atau TPD berlaku disebabkan oleh kemalangan.

 • Badal Haji – Bayaran badal haji akan dibayar kepada agensi perkhidmatan yang berkaitan jika berlaku kematian / TPD kepada peserta untuk melaksanakan badal haji bagi pihak yang dilindungi.

 • Bayaran khas – sejumlah RM1,500.00 akan dibayar kepada peserta sebaik sahaja sijil penyertaan genap 3 tahun untuk urusan pendaftaran haji bersama Lembaga Tabung Haji

 • Manfaat akhir – nilai terkumpul sijil Akaun Am akan dibayar pada akhir tempoh matang sijil

 • Opsyen penambahan rider untuk perlindungan tambahan seperti :
  1. Rider manfaat Penyakit Kritikal

  2. Rider manfaat pengecualian kesemua sumbangan masa hadapan sehingga tempoh rider tamat apabila orang yang dilindungi didiagnosis menghidap salah satu daripada 36 jenis penyakit kritikal yang dilindungi.

  3. Rider manfaat pengecualian kesemua sumbangan masa hadapan sehingga tempoh rider tamat apabila pemegang kontrak meninggal dunia, mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal (TPD) atau didiagnosis dengan salah satu daripada 36 penyakit kritikal yang dilindungi. Perlindungan TPD akan tamat pada ulang tahun bulanan kontrak sejurus selepas hari lahir ke-65 pemegang kontrak.

Serendah RM125.00 sehingga RM500.00 (Tertakluk Terma & Syarat)

 • Bayaran sumbangan adalah berdasarkan pilihan peserta iaitu
  • Bulanan
  • Suku Tahunan
  • Setiap 6 bulan
  • Tahunan
UMUR KEMASUKAN YANG TERAKHIR (ALB) JUMLAH YANG DILINDUNGI (RM)
Pelan 125 Pelan 175 Pelan 250 Pelan 375 Pelan 500
Umur 0 - 19 75,000 105,000 150,000 225,000 300,000
0 - 10 67,500 94,500 135,000 202,500 270,000
11 - 15 60,000 84,000 120,000 180,000 240,000
16 - 20 52,500 73,500 105,000 157,500 210,000
21 - 25 45,000 63,000 90,000 135,000 180,000
26 - 30 37,500 52,500 75,000 112,500 150,000
31 - 35 30,000 42,000 60,000 90,000 120,000
36 - 40 22,500 31,500 45,000 67,500 90,000
41 - 45 18,000 25,200 36,000 54,000 72,000
46 - 50 12,000 16,800 24,000 36,000 48,000
51 - 55 7,500 15,000 15,000 22,500 30,000
 • Umur kelayakan peserta adalah berdasarkan umur pada hari lahir terakhir

 

  Orang yang Dilindungi Pemegang Kontrak
Umur kemasukan minimum 30 hari 18 tahun
Umur kemasukan maksimum 60 tahun Tiada Had
Umur tamat sijil 80 tahun Tidak Berkaitan
 • Tempoh kontrak adalah 80 tahun ditolak umur kemasukan orang yang dilindungi.
 • Bagi Hayat Standard
 • Kelas Pekerjaan 1, 2 dan 3 sahaja
 • Warganegara Malaysia dan Pemastautin Tetap Malaysia
 • Tiada pemeriksaan perubatan untuk permohonan jumlah risiko RM250,000.00 dan ke bawah.

Boleh dilaksanakan setelah tempoh sijil mencapai 3 tahun dengan jumlah pengeluaran minima RM500.00 dan baki minima RM1,000.00 selepas setiap pengeluaran. Pengeluaran 3 kali pertama adalah percuma dan pengeluaran berikutnya akan dikenakan fi sebanyak RM53.00 (termasuk GST)

Jumlah baki Akaun Am akan dikembalikan sepenuhnya setelah ditolak bayaran fi sebanyak RM53.00 setelah penyerahan atau tempoh matang sijil