Koperasi / Korporat-i

 

Pembiayaan Koperasi / Korporat-i

Pembiayaan Koperasi / Korporat-i adalah satu pembiayaan yang berkonsepkan Murabahah Tawarruq. Jumlah dan Had pembiayaan sehingga RM40,000,000.00. Dengan kadar minimum KAPK + 0.52% untuk kadar keuntungan setahun.

 

Pembiayaan Koperasi/Korporat-i

 

Pelbagai Pembiayaan

 

 

Kadar Kompetitif


Sehigga 15 Tahun
 

 

Daftar Minat

Jenis Pembiayaan Tempoh Kadar Keuntungan
Pembiayaan Berjangka 120 KAPK + 0.50% (Minimum)
Pembiayaan Hartanah 180 KAPK + 0.50% (Minimum)
Pembiayaan Penyambung 60 KAPK + 0.50% (Minimum)
Pembiayaan Penyambung 60 3.50% daripada nilai invois