Ingat Ar-rahnu... Ingat CBP!

Dicipta:
Ingat Ar-rahnu... Ingat CBP!

INGAT AR-RAHNU... INGAT CBP! Dengan had pembiayaan harian sehingga RM 50,000 serta jumlah pembiayaan maksimum RM 350,000. Untuk memohon, sila klik disini.